Van harte welkom

Van harte welkom op mijn gedichtenblog. U mag de gedichten ongewijzigd gebruiken met vermelding van mijn naam. Voor het verzorgen van een lezing met voordrachten kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Er is ook een volledig programma voor Kerst en Pasen.
Nieuwsberichten en recensies van mijn boeken: http://www.bestelmijnboek.com/auteur-coby-poelman/ Ook is er een interview te beluisteren, https://soundcloud.com/user-671424345/interview-coby-poelman-duisterwinkel-10-07-2017

dinsdag 23 april 2019

Koningsdag

De Nederlandse vlag kleurt rood-wit-blauw,
de wimpel wappert vrolijk in oranje,
de Vaderlandse vlag toont hemeltrouw.
De Nederlandse vlag kleurt rood-wit-blauw,
't Is God op Wie de volksliedzanger bouwt,
Hem hulde brengend onder fleurig franje.
De Nederlandse vlag kleurt rood-wit-blauw,
de wimpel wappert vrolijk in oranje.

Coby Poelman - Duisterwinkel


Gepubliceerd in de bundel "Verrassend uitzicht"

zaterdag 20 april 2019

De doorn in het vlees

Drie maal
klonken Paulus’ beden
om verlossing
van de doorn
maar Zijn genade
sprak de Heer
was hem genoeg.

Die ene doorn
licht op
in ‘t schemerdonker
van een door bloed
gekleurde doornenkroon.
Drie maal bad Jezus
om ‘t voorbijgaan
van de beker.

Wanneer in beden
om verlossing
verhoring nog
lijkt te ontbreken,
doorstroomt de kracht
van de genade Gods
bij ‘t drinken
uit de beker.

Bij 2 Korinthe 12 : 1 – 10 en Romeinen 8 : 28 – 39


Coby Poelman - Duisterwinkel

Bron foto: www.sannydezoete.nl


donderdag 18 april 2019

Het Paaslicht

Na drie dagen zonder licht,
de dagen als de nacht
komt Zijn leven in het zicht
door stille overmacht.

Achter een verschoven steen
gaapt het verlaten graf.
Engelen zijn om ons heen,
nemen ons schrikbeeld af,

brengen ons in herinnering
wat Jezus woorden waren
en dat wij nu Zijn opstanding
ook echt mogen ervaren.

Zijn woorden dringen tot ons door
in volle werkelijkheid,
in ’t licht van dit klein engelenkoor
gloort Zijn aanwezigheid.

Coby Poelman - Duisterwinkel

dinsdag 16 april 2019

Voorjaarsviolet


Een tulpenkoor zingt door de velden,
hoor je het opgetogen lied?
ze willen speels nieuw leven melden,
zijn troosters in verdriet.

Gedragen door het stevig blad
heffen ze zich naar boven
terwijl ze in een kleurenschat
hun goede Maker loven.

Onzichtbaar is hun Dirigent
maar zichtbaar is de maat
waarmee hij leven tot zich wendt,
de adem die ontstaat!

Hoor je het zingend tulpenkoor,
zie je het violet?
Hun lied gaat elke lente door
en eindigt in gebed.

Coby Poelman-Duisterwinkel


zaterdag 13 april 2019

Sensorvogeltje

Op enkelhoogte klinkt
bij onze voordeurstoep
een vreugdevolle vogelroep,
te vergelijken
met bouwers
die vrouwen
bewonderend bekijken.

Het vrolijke geluid
ontlokt bij menig gast
een ontwapenende lach,
je ziet de postbezorgers
opgewekt vertrekken,
de kat ligt paradijselijk
zich uit te strekken.

Geluk hoef je niet ver te zoeken,
soms nestelt het zich aan je voeten.

Coby Poelman-Duisterwinkel

donderdag 11 april 2019

Voorjaarsvreugde

In feestelijk geel
omringen ze de kaalheid,
zie, een nieuw seizoen!

Coby Poelman - Duisterwinkel

woensdag 10 april 2019

Het Aduard 800 pad

De zon in de rug,
elzenkatjes
bollen onze zolen,
bemoste stammen
kijken ons na
als de tjiftjaf
laat blijken
te worden gestoord.

Drassig spoor
verraadt
een ruiterpaard.
Eendenparen vormen
rimpelgolfjes.

Een uitgeholde boom
schrikt uit de sluimering
als ik nieuwsgierig
luisterend
voorover buig.

Tussen het water
en het stort
neemt een pad
ons vorsend op,
Aduard ten top.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 5 april 2019

Je bent een Koningskind

Heer,
waar ik klein was,
onbetekenend
in mensenogen,
kwam U opeens
met Uw onmetelijk
hoopgevende en
veelbetekenende woorden.
U was nabij en welgezind.

Nog klinkt het majesteitelijk
en krachtig in mijn oren:
Je bent een Koningskind!

Coby Poelman-Duisterwinkel


Gepubliceerd in: "Geloofsvreugde" (2013)

donderdag 4 april 2019

De kleine bedrieger

In kleren van een ander
speel ik voortaan mezelf
als mij iets wordt gevraagd,
dan overleg ik even
wanneer ik op zal gaan,
vandaag als een Japanner
morgen als Fatima.

Het lijkt of om mij heen
de rollen zijn verdeeld,
de mensen spelen
hoe ze moeten zijn
in wat ze zeggen, schreeuwen,
of zijn zij wie ze zijn,
rol ík als ander binnen?

Speelt mijn familie
wie ze moeten zijn,
of ben ik nu verfranst,
dan ga ik af
en laat het doek hier vallen,
ik ren niet buiten adem meer
om meneer Bergers hand,
ik draaf die van mijn moeder in
vanaf haar buitenkant.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geïnspireerd door het boek van Fouad Laroui
 
 

dinsdag 2 april 2019

Dankgebed in de lijdenstijd

Heer, in deze tijd voor Pasen
voelen wij, zo dicht bij U
hoe Uw adem in de stilte
voor ons uitging in het nu,
hoe U omging met de Vader,
deelde wat U bezighield,
het voorbijgaan van de beker
en Uw zin -Uw wil geschiedt-.

Wat hebt U van ons gehouden
dat U zover wilde gaan,
denkend aan Uw grote liefde
trekken wij een boetkleed aan,
hebben wij wel ooit beseft
hoe groots Uw diepe liefde was,
leven we ons nog wel in
hoe Uw kruisweg ons genas?

Dank Heer, voor Uw stille adem
die ons steeds in leven houdt,
voor de beker die U aannam,
voor het dragen van ons hout.
Dankzij Uw gehoorzaamheid
aan de wil van onze Vader
mogen wij voorgoed bevrijd
eeuwig leven vanuit Pasen.

Coby Poelman - Duisterwinkel


Deze tekst is ook te zingen door mannenkoor Dankgebed in de lijdenstijd - Allekoormuziek en gemengd koor: Dankgebed in de lijdenstijd - Allekoormuziek

maandag 1 april 2019

Als de pleister loslaat
Zolang er maar gezwegen wordt,
de wond niet is ontpleisterd,
maar als de pleister uit de hoekjes rolt,
tot rond de wond langzaam onthecht,
zwabbert dat wat nog over is
gevaarlijker dan ooit.

Dan barst het onderhuidse
als een stroom van lava,
een niet te stuiten kracht
alsof een vissenbak
uit al zijn wanden barst.

Wanneer het angstig stil wordt
na het flitsend licht,
het luchthappen verstomt,
de lichtkant van de maanvis boven komt,
vergeving ruimte biedt,
voel je je eindelijk geliefd.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geïnspireerd door het boek Aquarium van David Vann