Van harte welkom

Van harte welkom op mijn gedichtenblog. U mag de gedichten ongewijzigd gebruiken met vermelding van mijn naam. Voor het verzorgen van een lezing met voordrachten kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Er is ook een volledig programma voor Kerst en Pasen.
Nieuwsberichten en recensies van mijn boeken: http://www.bestelmijnboek.com/auteur-coby-poelman/ Ook is er een interview te beluisteren, https://soundcloud.com/user-671424345/interview-coby-poelman-duisterwinkel-10-07-2017

maandag 30 december 2019

Remco Campert op oudejaarsdag

Buiten strijkt men over zwavel,
binnen geurt het naar oudjaar,
Remco sprak in dichterswoorden
op tv, het voelt zo waar,

zoals hij zijn vak beschrijft,
ach, wat kennen wij elkaar,
maar zo dicht, ja dichter nog
raakt hij mijn verdiepte snaar

alsof hij leest hoe in mijn hart
elk nieuw gedicht ontspringt,
hoe herkenning 't hart ontregelt,
letters, woorden, zinnen zingt.

Inspiratie dringt zich binnen,
buiten knalt een strijker af,
oliebollen op het linnen,
niets leidt mij van 't schrijven af,

op de valreep van momenten
komt alweer een nieuw begin,
schrijvend over mijn collega
geeft hij 't nieuwe jaar al zin.

Coby Poelman-Duisterwinkel

donderdag 26 december 2019

Stille ode

Onder de rijp
fluistert een tak,
kijk toch eens om je heen,
zie je die ijsglans
door de zonnestralen?
En onderdoor
zie ik jouw bovenkant,
die schittert mooier nog
als diamant.

Rondom de tak
ontspruit gedempt gefluister,
een stille melodie
sluiert het lichten
van Gods luister.


Coby Poelman - Duisterwinkel

maandag 16 december 2019

Kerstgebed van vandaag

Vandaag beleven wij
het feest van Uw geboorte,
we kwamen met Maria
en Jozef in de stal,
we voelden hun emotie,
hoorden de droom van Jozef
beleefden hun vertrouwen
in wat U brengen zou.

We mochten met de herders
Uw engelen horen zingen,
de vrede straalde
door de stille nacht.
U hebt ons door Uw woord
met herders en met wijzen
tot heel dicht bij
het heilig Kind gebracht.

Geef dat het welbehagen
dat U de wereld wenst
door ‘t heden wordt gedragen
van mens tot mens,
dat Uw komst op de aarde
vandaag weer spreken gaat,
al was het pas geleden
voor ‘t eerst geopenbaard.

Dat wij de blijdschap voelen
die door de herders ging,
hen aanspoorde tot prijzen,
geef ons bemoediging
om steeds weer te getuigen
van wat ons is verteld
bij monde van de herders
en engelen in het veld.

Dank dat U bent gekomen
en alles hebt volbracht,
dat U ons blijft omringen
in elke stille nacht.
Uw vrede is volkomen
als het U vrede geeft,
dat het zover mag komen
dat ieder met U leeft!

Coby Poelman - Duisterwinkel

donderdag 12 december 2019

Jo van Wiggen

‘k ben van je schilderij
gaan houden,
‘t was al te koop
maar ‘k wil het niet meer kwijt,
die uitgestrekte armen
in het donkergroene,
de wachter naast het bed
die bij haar schreit,
het Licht door
't wit gordijn dat nodigt:
daar ginder zal het
altijd zomer zijn.

Jouw schilderij,
een groot mysterie,
het maakt iets binnenin mij
onweerstaanbaar klein.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Abstracte kunst van Jo van Wiggen (geboren in Culemborg, overleden te Appelscha)

In het tijdschrift "Kunst en wetenschap" 20 ste jaargang nr. 1, voorjaar 2011 staat een artikel over Jo van Wiggen, 1922 - 2008, geboren te Culemborg.
De compositie, de penseelstreek en de kleuren van zijn schilderijen zijn sterk.
De voorstellingen emotioneel geladen. In dit tijdschrift worden zes kunstwerken van zijn hand getoond.

dinsdag 10 december 2019

Kerstgebed

We waren zwanger met Maria,
voelden de vreugde van Elisabeth,
beleefden met hen het verlangen,
zongen verheugd hun lofgezangen,
keken verwachtingsvol naar U uit
en ontdekten met Maria
hoe weinig plaats er voor U was
maar ook dat dit een reden had.

Dat U ook in ons wilt groeien,
wij Uw dienaars mogen zijn,
altijd nog Uw Woord mag boeien,
U verlossen wilt van pijn,
dat Uw verlangen wordt gehoord
en ons geschiede naar Uw Woord.

Coby Poelman-Duisterwinkel

donderdag 5 december 2019

Sinterklaasgevoel


Als kind geloofde je
in Sinterklaas,
nu gelooft Sinterklaas
in het kind.

Vroeger waren
Pieten de baas,
nu spelen de bazen
voor Piet.

Vroeger kreeg je
cadeaus van Sinterklaas,
nu koop je
Sinterklaascadeaus.

Vroeger mijmerde je
op de kade….
nu mijmer je
over vroeger.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Kunstwerk van Anco Wigboldus

maandag 2 december 2019

Stralend Licht

In het donker van de kerstnacht 
heeft zich een Licht verspreid.
Het Kind dat in de wereld kwam 
omstraalt ons door de tijd.

Coby Poelman - Duisterwinkel

zondag 1 december 2019

De ervaring van zingenAls u zingt in de dienst, denkt u dan ook na bij wat u zingt?
Beleeft u de woorden die u zingt ook met hart en ziel?
Bij mij is dat de ene keer heel sterk en een andere keer wat minder.
Toch doet het iets met je als je de woorden die je samen zingt in de kerk heel intens beleeft.
Dan zing je je als het ware naar de Heer toe. Dan word je zo blij van binnen dat je bijna niet stil kunt blijven zitten.
Als ik geraakt wordt door de prachtige woorden die we zingen, dan kijk ik om me heen of mijn broeders en zusters dat ook zo beleven.
Heel soms ontmoet ik dan een paar ogen waarin ik herken dat die broeder of zuster het ook zo beleeft en dan ervaar ik een gezamenlijke vreugde in het geloof.
Een familiemoment met Vader.

Als kind zong ik met mijn broer en zussen psalmen bij het orgel in onze huiskamer en vader speelde.
Een paar jaar geleden klampte een vrouw me aan in de supermarkt.
“Zal ik die es wat vertellen? Joe zongen vroeger bie joe ien koamer bie t örgel en den bleef ik wel es stoan te luusteren want dat von ik zo mooi!”
Het zingen in onze erediensten zou zomaar een soortgelijke reactie kunnen uitwerken.
Wie weet staan hier buiten ook wel eens mensen stil om te luisteren en zo zou er wel eens een stille wisselzang kunnen ontstaan.

In het Martinikerkkoor hebben we Psalm 121 eens in een wisselzang naar elkaar toe gezongen.
De vrouwen draaiden zich om richting mannen. De rillingen gaan je over de rug als je elkaar toezingt: De zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten kwade.
Op zo’n moment beleef je wat je zingt. Dan gaat de hemel open.
In deze kerk hebben we elkaar ook eens toegezongen. Het was een zegenbede.
Bij het uitgaan van de kerk. We stonden en konden ons gemakkelijk naar elkaar toe draaien.
Dan ervaar je dat tekstbelevend zingen op zijn best en verlaat je zingend de kerk, de wereld in.

En wat was nu mijn nieuwste focus-ervaring? Ik sprak hierover met onze buurman die op bezoek was en las hem voor wat ik hier vandaag in de kerk ging vertellen. Het was een mooie opening voor een goed geloofsgesprek.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 29 november 2019

Adventskaarsengedichtje

Ik kom zegt Jezus,
deel het licht,
één ster vertelt ons
Zijn bericht.


Het licht van Jezus,
straalt Zijn spoor,
twee vlammen geven
vrede door.

Jezus verwachten
maakt ons blij,
kijk maar, drie lichtjes
op een rij.

Het feest van Jezus
komt er aan,
‘k zie al vier kaarsjes
brandend staan.

Coby Poelman-Duisterwinkel

zondag 24 november 2019

Herfstlantaarn

November kleurt de bomen,
een kleine rode springt er uit,
de ranke blaadjes
zijn zo herfstig mooi,
in vele tinten
licht de diepte op
alsof die iets vertolkt
van Hem die schiep,

Ik zie Hem
in een purperen gewaad
dat spoedig afgenomen wordt,
het onontkoombaar sterfproces
maar na het sterven
licht de lentehoop.

Kleine rode herfstlantaarn,
lichtend tussen sterfte,
Je maakt iets wakker
in de mens,
een stil gevoel
van Pasen in de herfst.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 15 november 2019

Kaarsengedichtje voor Advent


Er staan vier kaarsjes op een rij
te wachten op het feest.
Eén lichtje laat ons alvast zien
hoe mooi het is geweest.

Nu mogen er twee kaarsjes aan,
ons wachten wordt beloond.
Het wordt steeds lichter in de kerk,
het huis waarin God woont.

Vandaag branden drie kaarsjes,
drie vlammetjes van licht
vertellen van het Kind dat komt,
is dát geen mooi bericht?

Nu mag het vierde kaarsje aan.
Vier lichtjes laten horen:
nog een paar nachtjes slapen,
dan wordt het Kind geboren.

Coby Poelman - Duisterwinkel 
Gepubliceerd in de bundel: "Het pinkstert!" (2012)
donderdag 7 november 2019

Haar waarde


Ze was al jarenlang alleen
maar eenzaam was ze niet,
ze maakte deel uit
van een vrouwengroepje,
ze rummikubten bij de één
en bij de ander
deelden ze  een snoepje.
Ze maakte kruiswoordpuzzels,
las een boek
en nodigde vaak mensen uit
of ging zelf op bezoek.
Was lid van kerk
en vrouwenbond en koor,
zo bracht ze in gezelschap
fijne uurtjes door
totdat ze vergeetachtig werd,
haar woning moest verlaten,
het vrouwengroepje kleiner werd,
ze woorden zocht in ’t praten
maar haar geloof maakte haar sterk,
ze kende “Onze Vader”,
voelde zich samen met Hem één,
zong psalmen van genade,
zo troostte zij met haar gezang
en haar gebed aan tafel
meer dan ze zelf ooit heeft beseft,
Hij gaf haar nieuwe waarde.

Coby Poelman - Duisterwinkel

donderdag 31 oktober 2019

Kind van God


Kind van God,
je bent gedoopt
in de naam
van de Vader, je Schepper,
de Zoon, je Redder,
en de Heilige Geest, je Helper
die altijd bij je is.

Kind van God,
geschapen om te leven,
je hebt je doop beleden,
je Helper
heeft steeds met je
meegebeden,
jou heel je leven bijgestaan
en heeft ervoor gepleit
dat je geheel bevrijd
voorgoed naar huis mag gaan.

Coby Poelman-Duisterwinkel

maandag 21 oktober 2019

Stille woordenWoorden worden stil geboren,
doen je verwonderd staan
over wie gedachten ordent,
je pen bestuurt
op het gebroken wit
dat zich in strofen vult en vult,
tot alles wat geschreven is
de schepper ervan spiegelt
en in de witregels weerkaatst
Zijn engelengeduld.

Hij laat in wat je schreef
toen jij het nog niet wist
ten diepste van zich horen.
Je leest en leest
totdat je hart zich vult
met wat Hij je wil zeggen
die jou in kantlijnen omhult.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Geschreven voor het thema "Vriendschap" van gedichtensite.nl

Je wilt wel eens een beschreven kaartje sturen aan een goede vriend(in) en wat is het dan soms moeilijk om de juiste woorden te vinden. Tijdens het schrijven krijg je de woorden.

zaterdag 19 oktober 2019

Gods reddingsplan

Het Lam,
geboren in een stal,
Het Brood des Levens
voor schapen neergevleid
in Bethlehem,
Huis van het Brood.

Neem, eet…
Kom, laat ons knielen
om te eten,
- een voerbak is niet hoog -
van dit vernieuwend Levensbrood.

Neem, eet,
dank en gedenk,
doorleef met Hem de dood!

Coby Poelman-Duisterwinkel

maandag 14 oktober 2019

KennismakenAl Bijbellezend
leren we Vader kennen
door de Zoon en Geest.

Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 8 oktober 2019

Leef je geloof

Levend uit geloof
geloof je dat het leven
door de Levende
je is gegeven.

Dood geloof
kan ook opnieuw
gaan leven.

Geloof de Levende,
geloof Hem op zijn Woord,
beleef je geloof
en leef!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geïnspireerd door de naam van het radio-programma van de eo.

donderdag 3 oktober 2019

Verjaardagskaart met Psalm 139 : 14a

Het is vandaag
een bijzondere dag
en daarom dit gedicht,
jaren geleden
verscheen je
geboortebericht.

Je kreeg een naam
en een eigen gezicht,
kijk maar eens in de spiegel,
ja kijk maar eens goed,
zie jezelf in het licht
van deze bijzondere dag.

Het is vandaag feest
omdat je er bent!
Weet dat je er zijn mag.
Een hele fijne verjaardag!

Coby Poelman - Duisterwinkel 


woensdag 2 oktober 2019

Gebed om moed

Heer,
geef mij moed
om in vrijmoedigheid
te zeggen dat ik van U houd
ook als dat niet in liefde
door de ander wordt ontvangen.
Geef mij de onbevangenheid
om te getuigen van Uw kracht
die in mij leeft
als ik ontmoedigd wordt.

Moedig mij aan
om over U te schrijven
en richt mij op
als ik mismoedig ben.

Help mij
om te bemoedigen
wie moedeloos geworden zijn
of door teleurstelling de moed opgaven.
Behoed mij echter voor de overmoed.

Heer,
zo met U,
gesterkt door Uw nabijheid
durf ik het aan
om in een wereld vol beproeving
blijmoedig en ontvankelijk
Uw weg te gaan.

Coby Poelman-Duisterwinkel
donderdag 26 september 2019

In de Waarheidsvriend en Eilandennieuws

(Als u op de foto klikt is het duidelijk leesbaar.)
Soms word je zomaar verrast. Zondagmorgen 15 september bij het koffiedrinken na de kerk was het eerste wat een gemeentelid tegen me zei: "Je staat in de Waarheidsvriend! Een aankondiging van je boek, met een tekstje uit het boek erbij over de L van Lazarus." Ik had net een hap van mijn koek genomen en stond letterlijk met mijn mond vol... toen de hap weg was kon ik mijn verblufte reactie uiten. Wat een verrassing! Ik ken het tijdschrift en weet dat het in onze gemeente veel gelezen wordt. Als iemand hem uit heeft legt die hem op de leestafel bij de ingang van de kerk zodat een ander er ook nog van genieten kan. Graag deel ik hier een foto van het deel van de bladzijde waarop de aankondiging te zien is. Een tijdje geleden zag ik ook al een aankondiging van mijn boek in eilandennieuws. Erg leuk!

https://www.eilandennieuws.nl/reader/2253/84471/voor-jou-gelezen-van-adam-tot-zegen-dierenvriendschappen-en-een-herinneringsboek

donderdag 19 september 2019

Verjaardagsvlag

Ben je nu 1, 2, 3 of 4,
hiep hoera en veel plezier,
ben je nu 5, 6, 7 of 8,
teken een mooie verjaardagsvlag
Ben je al 9, 10 of 11,
bedenk een rijmwoord voor de 12,
heb je een woord voor 12 bedacht,
verdien je deze verjaardagsvlag,
een hele fijne verjaardag!

Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 17 september 2019

Inzingoefening


Wij gaan repeteren
in het aardse koor,
zingen onze
inzingoefeningen door.
Als we warm gezongen
opgaan in een lied
valt het aardse in het niet
want als we gericht zijn
op het feest van God
komen we te boven
wat te machtig wordt,
komen we op adem,
Hij bezielt de stem,
zingen we het uit voor Hem,
voelen we de vreugde
van het samenzijn,
zingen wordt een heilsfontein!

Coby Poelman - Duisterwinkel


Geschreven bij de muziek van Lektion VII van Edition Peters

vrijdag 13 september 2019

Het mooiste in de mens


Als we Gods kinderen
door Vaders ogen zien,
zien we de diepte
die zich heeft verborgen,
omhuld door wat ze
van zich laten zien.

Als kinderen van God
door Vaders ogen zien
onthullen ze hun diepste diepte,
de diepte die God zelf
in hen laat zien.

Coby Poelman - Duisterwinkel

donderdag 12 september 2019

Ik kom eraan!

Ik kom eraan
haast zich een moeder
wanneer ’t gevallen kind
haar schreiend zoekt.

Ik kom eraan
klinkt als verlichting
voor de kleinmoedige
die hulp inroept.

Ik kom eraan
klinkt als een luchtsprong
wanneer een drenkeling
naar redding zoekt.

Ik kom eraan
klinkt als verlossing
voor wie in barensdrang
de dokter roept.

Ik kom eraan
klinkt als Zijn weerklank
in de verdwaalde die
Hem moedig zoekt.

Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 10 september 2019

Conciërge in Zijn dienst

Hij kent de regels,
volgt ze consequent,
verlicht de taak van directeur,
de mentor en docent,
kent elke leerling
en de reden van absent,
hun ouders zijn voor hem bekend,
hij leeft zich in
en deelt hun zorg,
heeft hart voor het
hem toevertrouwde kind.

Hij weet wat er
beloofd werd bij de doop,
hij opent niet alleen de deur,
in hem gaan deuren open.

Is hij een dagje vrij,
het werk laat hem niet los
maar hij vindt rust bij God.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven voor het thema "Loslaten" van gedichtensite.nl

Gepubliceerd in de bundel "Verrassend uitzicht"

vrijdag 6 september 2019

Obstakels


Een schildpadjong uit Grootegast
veroorzaakte veel overlast
toen hij leerde oversteken.
Deze les duurde twee weken.
De grapjas voerde in zijn schild
een tattoo: "OVERSTEKEND WILD".
De burgemeester, goedgezind,
voert een diervriendelijk bewind.
Ieder die nu het dorp inrijdt
wordt om de padjes heen geleid.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Gepubliceerd in: De voordracht (2013)

maandag 2 september 2019

Luchtballet

Armen gespreid,
voeten nauw gesloten,
in rode spitsen
dansen zij de lucht,
het hoofd blijft stil,
de romp beweegt de vlucht.
Waar dragers landschap raken
kleurt groen het hemelgrijs,
dansers zwaaien ons
een goede reis.

Coby Poelman - Duisterwinkel


vrijdag 30 augustus 2019

Wat is je probleem?


Wat is je probleem
vraagt een vrouw uit de straat,
het antwoord ontgaat me,
mijn geest staat paraat.
Wat is je probleem,
ze vroeg het haar hond
die luidruchtig geblaft had,
hij stopte terstond.

De vraag houdt me bezig,
als die zo werkt
zijn alle problemen
toch spoedig verwerkt.
Zal ik het proberen
bij wie naast me leeft,
wat is je probleem,
wie weet wat dit geeft.

Misschien wordt die vraag
wel te weinig gesteld,
wil niemand het horen
wat anderen kwelt.
Waarom klinkt die vraag
nu zo lang in mijn oor?
Mijn geest is ontwaakt,
die vrouw gaf iets door.

Zal ik dan vrijmoedig
vandaag eens op zoek
naar een speurende naaste
die smacht naar bezoek?

Coby Poelman-Duisterwinkel

woensdag 28 augustus 2019

Zomerlied


Die laatste zomerdagen,
het uitgebloeide groen,
strooiende vogels in de Vlier,
de druif herbergt gezoem,
scholen zijn weer begonnen,
vakanties deels voorbij,
een plekje in de schaduw,
koffie en iets erbij.
O ja, ik ga ook aan de slag
maar nu nog even niet,
zolang die vogel bessen deelt
deel ik zijn zomerlied.

Coby Poelman-Duisterwinkel