Van harte welkom

Van harte welkom op mijn gedichtenblog. U mag de gedichten ongewijzigd gebruiken met vermelding van mijn naam. Voor het verzorgen van een lezing met voordrachten kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Er is ook een volledig programma voor Kerst en Pasen.
Nieuwsberichten en recensies van mijn boeken: http://www.bestelmijnboek.com/auteur-coby-poelman/ Ook is er een interview te beluisteren, https://soundcloud.com/user-671424345/interview-coby-poelman-duisterwinkel-10-07-2017

maandag 28 maart 2011

Jozef van Arimathea


Zie je de man,
zo geheel anders
die om het lichaam
van Jezus vroeg
het zorgzaam wikkelde
in linnen, naar een nieuw
uitgehouwen rustplaats droeg
gevolgd door
diep bedroefde vrouwen,

hij heeft voor Hem
een plaats bereid,
hij, levend in verwachting
van Gods koninkrijk,
het lichaam neergevleid
in het bijzijn
van de vrouwen.

Wie is toch deze man
met die bekende naam,
wat geeft hij door zijn handelen
de mensen te verstaan,
voel je de rust
in deze man,
zijn sterke Godsvertrouwen,
de stilte in de tuin,
de eerbied van de vrouwen,
hun moed om na Zijn sterven
geurolie te bereiden

het geeft mij houvast
in de tijd van lijden.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij Lukas 23 : 50 – 56.

De tekening is van Anco Wigboldus.

vrijdag 25 maart 2011

Doop en Opstandingsfeest


Gedoopt zijn in de naam
van Vader, Zoon
en Geest,
denk je daar aan
bij het Opstandingfeest?
In Zijn dood gedoopt,
met Hem begraven
door de doop
in de dood.

Hoe ingewikkeld
het ook is
het feest
van de verrijzenis
is bij Zijn dood begonnen.
Met Hem gedood,
bevrijd van zonden,
vernieuwd, verblijd
de windsels opgewonden.


N.a.v. een preek over Romeinen 6 : 3 – 11.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Het schilderij is van Rein Pol.

donderdag 24 maart 2011

Wát een Voorganger!


Daar gingen ze,
de leerlingen van Jezus,
bergopwaarts
naar Jeruzalem
en Jezus ging hen voor
hen af en toe
terzijde nemend,
vertellende wat Hem
te wachten stond,
eindigend met de
hoopvolle woorden
dat Hij na drie dagen
weer op zou staan.

Daar gaan we,
bergafwaarts
of toch maar
achter Jezus aan?
Hij wil ons graag
terzijde nemen,
vertellen wat ons
dan te wachten staat.
Hij heeft de zware weg
voor ons doorlopen
opdat wij hoopvol
onze weg
bergopwaarts gaan.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

N.a.v. een preek over Marcus 10 : 32 tot 34.

Te beluisteren op www.audiogedichten.nl zie link.

woensdag 23 maart 2011

Een stil bericht

Dag lieve zus,
zo onverwacht geroepen,
nu is het stil,
Vrede op je gelaat.
We begeleiden je
eendrachtig
tot aan je laatste
rustplaats.

Levend in de tijd
voor Pasen
lopen we naar
de stille hof.
Door Zijn beloften
richten wij ons op.

Dag lieve zus,
voor jou
is het begonnen
gezien de uitdrukking
op je gezicht,
een stil bericht
van God.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Een stille afscheidsgroet tussen de witte rozen...

Alweer een jaar geleden.

dinsdag 22 maart 2011

De vreugdebode

Zie, daar komt de vreugdebode,
ogen stralend als een bruid
galopperend als een hinde
nodigt tot de lente uit,
tintelende rode wangen
zwaaiende mij tegemoet,
hoe aanstekelijk, de vreugde
voert mij met een licht gemoed
in de cirkel van verblijden
door een heugelijk bericht.
Blij wil ik het U beschrijven
in een hoogtij viergedicht.

Coby Poelman-Duisterwinkel

zondag 20 maart 2011

Het licht van PasenIn het licht van Pasen
in zijn dood gedoopt
wordt het graf verlaten
de opgestane Heer geloofd!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Eventueel te gebruiken bij het ontsteken van de Paaskaars.

Ik heb er een eenvoudige melodie bij geschreven, de cijfers onder de noten geven de lengte van de noten aan.

d d b b e e
1 1 1 1 2 2

e e c c fis
1 1 1 1 4

fis fis d d g g
1 1 1 1 2 1

b c b a g b a g
1 1 1 1 1 1 1 2

dinsdag 15 maart 2011

Pasen in zicht


De boom des levens
in de Hof van Eden
werd door de zondeval
de boom des doods.
Het zware kruis
uit deze boom vervaardigd
werd gedragen
door Gods eigen Zoon.
Dood en zonde
liet Hij achter in Zijn graf.
Zo kon de boom des doods
weer vruchten dragen
omdat Hij vergaf.

Verrezen uit de dood
ging Hij de Zijnen voor op reis
door de verlaten Hof
naar ‘t Hemels paradijs!

Coby Poelman-Duisterwinkel.

De tekening is van Anco Wigboldus.

vrijdag 11 maart 2011

Jeugd zonder God


Wanneer je denkt
hier zou Hij moeten zijn
is Hij er niet te vinden
maar op de weg
van kinderen
in het vensterlicht
verschijnt Hij, God

en waar voor waarheid
wordt gestreden
hoor je Hem
als geen ander spreken.

Wanneer gezegd wordt
niet meer te geloven
maar lijdensogen
wel worden gevoeld
daar wordt het leven
in de mens bewogen
door Hem die weg en waarheid
en het leven is.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Geschreven bij het gelijknamige boek van Ödön von Horváth.

woensdag 9 maart 2011

Abstract


Het wachtend groen
onder azuur
in nevelen gehuld
lijkt te verlangen
naar de rust
van maagdelijk wit

mysterie slaapt
in randen blauw
wind sluiert licht
waar 't groen
van lente tafelt
in kleurrijk evenwicht.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven bij het schilderij van Jo van Wiggen.

Abstracte kunst van Jo van Wiggen (geboren in Culemborg, overleden te Appelscha)

In het tijdschrift "Kunst en wetenschap" 20 ste jaargang nr. 1, voorjaar 2011 staat een artikel over Jo van Wiggen, 1922 - 2008, geboren te Culemborg.
De compositie, de penseelstreek en de kleuren van zijn schilderijen zijn sterk.
De voorstellingen emotioneel geladen. In dit tijdschrift worden zes kunstwerken van zijn hand getoond.

dinsdag 8 maart 2011

De zanger


Hij staat te zingen
in het koor,
achterste rij,
hij is tenor.
Vanuit de zaal
doorleef ik,
geraakt door
zijn beleving
ten diepste
het gezongen
evangelie.

De uitdrukking
op zijn gezicht,
zijn ziel
op God gericht,
vertolkt de
woorden zoals
nooit tevoren.
Op zuivere toon
weerklinkt in
hem de passie
voor Gods Zoon.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Lijnets en aquatint met suikerwatertechniek
van Carin Nieuwenhout

zondag 6 maart 2011

Het verre paradijs


Wat leert ons taal
wanneer het gaat
om wezenlijke dingen

waar die wij kennen
vreemdelingen,
inheemsen vrienden zijn

in warmte omgesmolten lichaamstaal
stromend door ledematen
van hand naar hand
tot in het hart vertaalt

wordt taal ontvreemd,
de vreemdeling onthaald.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven bij het gelijknamige boek van Kate Grenville

dinsdag 1 maart 2011

Voetwassing


Zie je Hem zitten
op zijn knieën,
de maaltijd onderbroken,
met een kom water
en zijn linnen gordeldoek?
Hij wast het vuil
van overschreden voeten,
droogt ze met zorg
zoals geen ander doet

Heb ik ooit iemands voeten
zo gewassen
buiten mijn eigen kinderen om?
Hoe vaak nam ik
de vuilheid van de ander
zodat hij zonder vuil
weer verder kon?

Heer, leer mij toch
bij 't zien van vuil
mijn neus niet op te trekken
maar net zo liefdevol als U
mijn armen uit te strekken.

Coby Poelman-Duisterwinkel

N.a.v. een preek over Johannes 13, de Voetwassing.

De afbeelding is van J.H. Isings