Van harte welkom

Van harte welkom op mijn gedichtenblog. U mag de gedichten ongewijzigd gebruiken met vermelding van mijn naam. Voor het verzorgen van een lezing met voordrachten kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Er is ook een volledig programma voor Kerst en Pasen.
Er is nog een interview te beluisteren van enkele jaren geleden. , https://soundcloud.com/user-671424345/interview-coby-poelman-duisterwinkel-10-07-2017

maandag 31 december 2018

Slingertijd

Handen omklemmen
het koude metaal,
zittend op het plankje
reiken voeten achterwaarts
tot aan de tenen het zand.
Benen recht naar voren
wiegt ze zich vooruit
om langzaam
met het lichaam
vaart te maken.
Wind suist langs haar haren,
schakels kraken,
in haar maag zweeft vaag
het draaierig gevoel.
Ontspannen laat ze zich
door lucht en ruimte voeren,
geeft zich over
aan hetgeen ze hoort.

Wanneer ze uitgeschommeld
haar gedachten ordent,
herinneringen
uit de kindertijd beschrijft
waar vader achter haar
met uitgestrekte armen
haar in de hoogte drijft
weet ze Wie haar voortbewoog
door heel haar levenstijd.

Coby Poelman - Duisterwinkel

Foto uit het boek Echo van de stilte van Torcque

zaterdag 29 december 2018

Sprankelende vernieuwing

Er kan geen jonge wijn
in oude huiden
die zullen scheuren door
het bruisend, gistend vocht.
Hij maakt het stugge sluitkoord
voor vernieuwing los.

Ontsluit voor Hem
wat in het oude schuilging
en laat je vullen
door Zijn sprankelende
geestverruiming.

Coby Poelman - Duisterwinkel

Bij Lucas 5 : 38

zaterdag 22 december 2018

In een huis-aan-huis krant

Deze week kreeg ik een mailtje. Een goede bekende had mijn gedicht gelezen in een huis aan huisblad in hun regio. Dat was een verrassing want ik wist er niets van. De raad van kerken uit Bergum, verzorgd door de doopsgezinde gemeente Veenwouden heeft het geplaatst en het vult bijna een hele pagina. Van iemand anders kreeg ik een foto van die pagina want bij haar werd die krant ook bezorgd. Toch leuk om ook even op mijn blog te delen. Hier onder de link naar de online versie. Als je je mobiel overdwars houdt komt hij in beeld. 

https://www.actiefonline.nl/reader/21095#p=27 

dinsdag 18 december 2018

Vredebrenger van vandaag

Vandaag was Hij bij mij, de Engel
die ook in Lukas bij Maria was,
niet fel verlicht of hemels blinkend,
toch was Hij er door wat ik las
en me verplaatste in het meisje,
de woorden hoorde met haar hart,
bedenkend wat dit eeuwen later
persoonlijk mij te zeggen had.

Is het voor ieder weggelegd
Hem in of om je heen te voelen,
engelen hebben veel gezegd
Godsvrede voor het volk bedoelend,
misschien komen nog mensen samen
die van Zijn nieuws hebben gehoord
maar die nog niet kunnen beamen
ook mij geschiede naar Uw woord.

Verwachtend loop ik door de kamer
met engelwoorden in mijn hart,
weer onderweg naar Zijn geboorte
en naar Zijn wederkomst op aard,
neuriënd de engelwoorden
voor enkele herders in het veld
die ook vandaag voor ieder gelden,
dat heeft Hij mij zojuist verteld.

Coby Poelman - Duisterwinkel

zondag 16 december 2018

In de stal

O Jozef, ben je ook zo blij
dat we juist hier mogen zijn,
te midden van dit stille vee
dat zoveel rust uitstraalt
en in de stilte zo vlakbij ons
warmte afgeeft, ademhaalt?
Ik voel me hier met jou zo thuis
in deze kleine stal,
dit is een fijne plek voor ’t Kind
dat nu snel komen zal.
Wat heeft God ons gezegend
door ons naar hier te leiden ,
Hij heeft dit zelf voor ons gewild,
dat voel ik, het bevrijdt me.

O Jozef, hier komt straks het Kind,
dit wordt geboortegrond,
als God dit uitgekozen heeft
begint hier Zijn verbond,
Hij wil verblijven in een stal,
maakt zich moedwillig klein
zodat ieder zich thuis voelt
en graag bij Hem wil zijn.

Coby Poelman - Duisterwinkel

donderdag 13 december 2018

Stralend licht

In het donker van de kerstnacht 
heeft zich een Licht verspreid.
Het Kind dat in de wereld kwam 
omstraalt ons door de tijd.

Coby Poelman - Duisterwinkel

vrijdag 7 december 2018

Kom en zie

Ach Jozef,
vraag maar niet meer
bij die volle herberg,
veel liever ben ik nu
ergens met jou alleen,
‘k voel al een gloed
van barenswarmte
door me heen.

Wat is ze sterk,
mijn biddende Maria,
de sporen van geboortepijn
in haar gelaat,
de hele reis heeft zij
vertrouwen uitgesproken,
haar ondersteunend
volgen we de waard.

De stal
achter de herberg
herbergt vee,
hun warmte ademt mist,
maar nergens anders
is een plaats
waar zoveel vrede is.

De Vader
begeleidt -het Lam-
in deze dochter
naar Zijn plaats op aarde.
Zie welk een heilig
Godsgeschenk
zij hier vannacht
mocht baren.

Coby Poelman - Duisterwinkel


woensdag 5 december 2018

De stilte van de kerstnacht

Maria, het jonge meisje,
pas het Kind gebaard
overdenkt
wat ze destijds
in haar hart
heeft bewaard,
de woorden van de engel
en van Elisabeth,
haar liefde voor Jozef,
zijn trefzekere tred.

Hoor, er komen herders
vol eerbied en ontzag,
vertellen de geliefden
wat hen hier heeft gebracht,
hoe engelen verschenen
in het donker van de nacht.

In de stilte van die nacht
overdenkt moeder Maria,
jubelen herders
op hun terugweg
naar het veld,
lovend, prijzend,
stralend van verre
hebben ze ieder
hun vreugde verteld.

In de stilte
van de kerstnacht
overdenk ook ik en vind
door de woorden van Lucas
‘t verlossende Kind.

Coby Poelman - Duisterwinkel


dinsdag 4 december 2018

Waar liefde woont

De grijze dame
die hij bezocht
was in haar eenzaamheid
verleerd
om een gesprek te voeren.
Omdat zij zwijgen bleef
wist hij ten diepste
niet meer wat hij
aan moest roeren.

Ten einde raad
zong hij voor haar
een tikkeltje verlegen
de oude psalm:
“Waar liefde woont
gebiedt de Heer
Zijn zegen….”
Ontroerd zag hij
haar lippen meebewegen.

Zijn stem brak daar
waar zij begon te spreken.

Coby Poelman - Duisterwinkel

donderdag 29 november 2018

Het kind

Ik was aan het spelen
toen Jezus mij riep.
Hij stond met wat mensen te praten.
Hij zette mij midden in de kring,
eerst had ik niets in de gaten
maar toen Hij
tegen volwassenen zei
dat zij moesten worden als wij
keek ik omhoog
en zag ik verbaasd
dat lieve gezicht van Jezus.
Zijn hand op mijn schouder
Zijn stem zo dichtbij.
Hij boog zich naar mij over.

Wat Hij verder nog zei
was te moeilijk voor mij.
Hij sprak over bekeren.
Maar die blik in zijn ogen,
Zijn vriendelijke stem
bleef me mijn leven lang bij.

Hij heeft het gezegd
en ik heb het verstaan,
het is nooit meer uit mijn
gedachten gegaan.
en die het wilde horen
werd opnieuw geboren.

Bij Mattheus 18 : 1-5

Coby Poelman - Duisterwinkel.

Geschreven n.a.v. een doopdienst.

woensdag 28 november 2018

Geboden toegang

We wonen ver van Bethlehem
in 't kleine Nederland
maar hoeven niet ver weg
om te aanbidden.
Met onze ogen dicht
zien we Hem in de kribbe
al is het aardedonker
in onze stille stal.

Het Licht doorzoekt het duister
door windseldoeken heen
en geen omgeving die
de toegang Hem ontneemt.

Wie komt in alle nederigheid
ontmoet Hem in Zijn luister.


Coby Poelman - Duisterwinkel

zondag 25 november 2018

Gelukkig zijn


Leven in het besef
dat je het van God ontvangt,
dat Hij je leven
mogelijk maakt
en de regie erover heeft,
dat Hij je dagelijks vergezelt
en doormaakt wat jij doormaakt
omdat Hij bij je is
en dat dit eeuwig is,
zelfs als je niet meer
hier op aarde leeft,
zo met Hem te leven
kan zoveel rust
en vreugde geven.

Coby Poelman - Duisterwinkel


Geïnspireerd door een gastblog op de blog van Aritha  http://ariellapersoonlijk.blogspot.com/2018/11/ontdek-echte-happiness.html

donderdag 22 november 2018

Nieuw kaarsengedichtje voor Advent

Zie je deze kaarsjes.
één ervan mag aan,
elke week een kaarsje meer,
het kerstfeest komt eraan.

Kijk eens naar de kaarsjes,
het feest komt dichterbij,
het lichtje brandt niet meer alleen,
er komt een tweede bij.

Een kleine rij van kaarsjes,
ze geven steeds meer licht,
het derde kaarsje brandt nu ook,
ze brengen een bericht.

Nu branden alle kaarsjes,
wil je hun boodschap horen,
we gaan nu bijna vieren
dat Jezus is geboren.


Coby Poelman - Duisterwinkel

maandag 19 november 2018

De rust van Uw zondag

De stilte
die U toezingt Heer,
doorademt echo’s
van weleer,
de rust
van hemelingen.

Hier wordt Uw Woord
bezongen,
het stilt
in ons de honger,
't verlangen
naar Uw keer.

Uw zegen
in het zondagslicht,
het lichten
van Uw Aangezicht,
het geeft ons
zoveel vrede.

Gaande met U
in ’t hier en nu
voelen we door
Uw leven
dat U ons
blijft omgeven.

Coby Poelman - Duisterwinkel

zondag 18 november 2018

De kerkgangers


Daar staat hij,
hoor hem spreken;
dank dat ik niet zo
als die ander ben.

Hij die het aanhoort,
zich van schuld bewust
buigt zich nog dieper,
fluistering wordt smeken.

De één stalt uit,
de ander vraagt,
die ander,
hij ontvangt.

Zo is Hij, God,
die mensenharten kent,
Hij geeft aan wie gelovig
zijn schuld aan Hem erkent.

Coby Poelman - Duisterwinkel

Bij Lucas 18 : 9 – 14


vrijdag 16 november 2018

Taal an toafel

Op 18 november in een programma "Taal an toafel" draag ik voor in mijn moedertaal in "Onder de linden" in Vries. Zie de foto hierboven.
Eén van de gedichten:


Snelbienders

Hai knupt de endjes an mekoar
mor ze bennen hailemoal goar
en as er tas der weer onder stopt
knappen ze op n aander stee kepot.
Der is nait veul tied te prakezeren.
Hoe zal er zich verweren?
k Ben slim benaid wat er besluut,
hai is er nog nait uut.

t Is beter dat k mie der nait met bemui
en k brei weer verder aan zien trui.
n Pooske loater heur
ik klink van achterdeur,
gerammel ien gereedschapskist,
hai het er n olle spin uutvist.
Der zitten nog moar twoi hoaken aan
mor doar steurt er zich nait aan.

De tas zit vast, al is t wat schaif.
Hai zugt mie kieken en lacht es laif.
Met doem omhoog kiek ik hom noa
veurdat k noar boeten goa
en de rötzooi overzug.
Hai is vot nog nait weer terug.
Straks mor weer verder breien,