Van harte welkom

Van harte welkom op mijn gedichtenblog. U mag de gedichten ongewijzigd gebruiken met vermelding van mijn naam. Voor het verzorgen van een lezing met voordrachten kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Er is ook een volledig programma voor Kerst en Pasen.
Er is nog een interview te beluisteren van enkele jaren geleden. , https://soundcloud.com/user-671424345/interview-coby-poelman-duisterwinkel-10-07-2017

vrijdag 29 april 2011

De Bradshaw-variaties


De partituur
van de familiebanden
beschrijft de zoektocht
naar een melodie
die kruisend manoeuvreert
tussen de mollen,
dissonanten overstijgt
om in majeur genomen
levenskeuzes door te nemen
wanneer aaneengeregen bogen
onvermogen aan het licht
doet komen
in facetten van
onoverkomelijke tonen

de aangetrouwde kant
opent een glansrijk
slotakkoord:
Willen wat je hebt.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven bij het gelijknamige boek van Rachel Cusk

De voordracht van dit gedicht is te beleuisteren op www.audiogedichten.nl

donderdag 28 april 2011

Een nieuw begin


De aarde was leeg
voor de schepping.
De Geest Gods
zweefde
over de wateren.
Mensen waren
er nog niet,
nog geen pinksterbloem.

De aarde voelde leeg
na de Hemelvaart.
De Heilige Geest
waaide
over de aarde,
vulde de mensen
met Pinkstergloed

en zie,
het was zeer goed!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Het schilderij is vermoedelijk van Job Hansen

Te beluisteren op www.audiogedichten.nl zie link

woensdag 27 april 2011

De jurk


Ze lag te grabbel
op de kofferbakkenmarkt
verrukt ontwond ik haar
als uit een kluwen touw
heimelijk hopend
dat ze me passen zou

parelmoeren knoopjes
sloten felgekleurde panden
die vrolijk mij omhulden langs
het Noord-Hollandse strand

na jaren flaneren doe ik
haar nog niet van de hand,
een sjaalknoop middenvoor
maakt nieuwe mode in haar los
mijn anderhalve guldenjurk
schenkt, hoe opwindend,
nog een vreugdeblos.

Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 26 april 2011

Paasgevoel op het Pinksterfeest

Dank U Vader
voor uw Geest
zo dichtbij op
het Pinksterfeest,
ik zag het voor me
al die mensen in
Uw naam bijeen
in vrijmoedigheid
getuigend
‘k zag hen die
Uw Zoon hadden
gekruisigd
ontvankelijk
zich bij hen voegen,
spijt betuigend.

Vervul hen die
nog twijfelen of
die ontkennen
Zijn bestaan

Vol van uw Geest
zing ik vrijmoedig;
de Zoon van God
is opgestaan!


Bij Handelingen 2 : 14 – 40

Coby Poelman-Duisterwinkel

zaterdag 23 april 2011

Een heerlijke morgen

Het groen en blauw zingt
door mijn venster
van opstanding en leven,
adem wasemt over het veld,
de merel dribbelt etend.

De waterlelie rust nog dicht
achter de uitgelopen beuk.
Straks zal de bloem
zich glorieus ontvouwen.

Ik zal me kleden om
dit wonder van dichtbij
te aanschouwen.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Vrij naar Mattheüs 6 : 25 - 34


Eén van de gedichten die is gepubliceerd in het bijbels dagboek "Kruimkens van 's Heeren tafel 2013".
(In deze uitgave is ook mijn kerstverhaal gepubliceerd. Een verhaal dat zich afspeelt op het Groninger platteland in en rond het kerkje dat boer Harkema gebouwd heeft op zijn erf in het buitengebied van Aduard.)

Het onderste schilderij is van Vlaho Bukovac, Waterlelies, 1898

Hij werd geboren in Cavtat, Kroatië, woonde in Amerika, Parijs, Zagreb en Praag en verbleef lange periodes in Engeland en Wenen. Waar de talentvolle schilder Vlaho Bukovac (1855-1922) zich ook vestigde, overal genoot hij binnen de kortste keren faam en erkenning. Hij exposeerde succesvol op diverse Parijse Salons, de eerste Weense Secession tentoonstelling, de tweede en vierde Biënnale van Venetië en de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1900. Het Gemeentemuseum Den Haag toont een groot overzicht uit de glansrijke carrière van deze veelzijdige schilder die in Nederland niet eerder te zien is geweest.

Bron http://www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=036175

vrijdag 22 april 2011

Overgave

Mijn God, ik wil het niet
dat Uw Zoon voor mij sterft,
ik wil mijn eigen zonden dragen.
Ik wil niet dat Hij wordt vermoord,
dat kan ik niet verdragen.
Het mag toch niet zo zijn
dat Hij, onschuldig Mens
voor mij zou moeten lijden,
ik kan mijn eigen strijd toch strijden

maar God, wat kan ik anders
dan het uit handen geven
want ik besef maar al te goed
dat ik zo niet kan leven.
Ik geef mij aan U over
met een gebroken hart
en hoor bijna opstandig aan
hetgeen mij zo verwart.

O Heer, hoe groot is Uw genade
U leidt mij rein tot God de Vader.

Coby Poelman-Duisterwinkel

donderdag 21 april 2011

Stille moederdag

Op deze stille moederdag
denk ik aan alle kinderen
van wie de moeder niet meer is,
vandaag een dag is van gemis.

Geef Heer dat juist op deze dag
Uw liefde hen omringen mag.


Coby Poelman-Duisterwinkel

Gepubliceerd in de bundel "Geloofsvreugde" (2013)

dinsdag 19 april 2011

Koningskinderen


Op de kalender
in ons ouderlijk huis
zwaaiden de prinsjes
vanaf het bordes bij het
"Lang zal ze leven!"

In zwierig handschrift
waren met een kroontjespen
onze namen
tussen de hunne geschreven.

Zo had mijn moeder,
Koningskind als ze was
onze verjaardagen
met die van het
Koningshuis verweven.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 15 april 2011

Er is post voor u


Naast hem
lag een vrouw
die hij niet kende.
Hij was bewogen
om haar lot.
Ze was verguld
met een beschreven kaartje.
Zielsgelukkig
gaf ze het door
aan hem.

Hij las de woorden
uit het Woord van God.
Toen hij ze uitsprak
hoorde ze Zijn stem.

Ontroerd
door haar geloof
zag hij hoe
door een mistgordijn
een hand
naar hem toe schoof.

Coby Poelman-Duisterwinkel.


Uit: "Verstillend Licht" (2012)

Abstract kunstwerk van Jo van Wiggen

donderdag 14 april 2011

Koningsgezind

Geen zondag ging voorbij
of hij bad voor
Hare Majesteit
de Koningin
en haar gezin.
Nooit heb ik hem gevraagd
naar het waarom,
het hoorde gewoon bij hem.

In mijn beleving
schiep deze predikant
door zijn gebeden
een Koninklijke band
tussen het aards en
Hemels Vaderland.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

dinsdag 12 april 2011

De duif

Als op een dag
gericht
een duif verschijnt
voor een geopend raam,
wegmaait wat
voor zijn voeten ligt,
een rondje door
de kamer vliegt
en dan verdwijnt

is dat dan niet een teken
van Hem voor ons bedoeld,
voel ik de ademtocht
nog in de ruimte?

Mijn geest verruimt
bij de gedachte
dat wat er ook maar
voor zijn voeten ligt
Hij weg zal halen
voor mij openstaand,
in warme liefde
wegen baant.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

zondag 10 april 2011

Een positief geluid

Na tegenwindse tijden
ben je iets nieuws begonnen,
ik zie weer vreugde tintelen
in je gezicht,
je hebt een toekomstbeeld
ontgonnen,
je blik voorbij de
winterreis gericht.
De lente sprankelt
in je ogen,
wilskrachtig deelt
je lichaam in die tred,
ik juich van binnen
om Zijn overwinning
en vouw mijn handen
voor een dankgebed.

Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 8 april 2011

Vuurtorenwachten


Vertel me het verhaal
van het licht in het donker,
van de golven
die elkaar overspoelen
tot ze aan land omkeren
naar het oneindige.

Het licht dat nooit dooft,
baken in zee,
houvast in de chaos
van wat begin, midden
en einde verhaal is

van Genesis tot Openbaring,
van woeste leegte
naar het Eeuwig Licht.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Geschreven bij het gelijknamige boek van Jeanette Winterson.

donderdag 7 april 2011

Passie


Het jongenskoor zingt,
de kruisiging van Gods Zoon
weerklinkt in het koor,
onder het kruis doorleef ik
geraakt het evangelie.

Coby Poelman-Duisterwinkel

De tekening is van Johan Plas.

woensdag 6 april 2011

De plechtigheid van Pasen


Er vindt een kleine
intocht plaats
vanuit de voorhof
van de kerk,
de deur kiert
langzaam open.
Voorzichtig
schrijdt de kerkenraad,
voorop gaat de diaken,
dragend het licht
van Pasen.
Wanneer de nieuwe
paaskaars op de
stander is geplaatst
klinkt door de
stille ruimte:

De Heer is waarlijk
opgestaan!
Ons halleluja juicht!

Vanuit het koor
zingt nu
de cantorij
het lied van Licht
en Vrede,
beginnen we
verheugd met Hem
het nieuw verlichte leven.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Te beluisteren op www.audiogedichten.nl zie link

zondag 3 april 2011

Dag meneer


Hoe wit is uw gewaad
afstekend tegen
't donker van uw handen,
integer uw gelaat
uw houding ingetogen

alleen al uw aanwezigheid
geeft zoveel rust en stilte,
de schilder die u portretteerde
wist van 't kleurrijk wit
een stralend licht
in plooien te creëren,

toch is 't uw houding
die mij nog het meeste raakt.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

Het schilderij is van Martinus van Andringa.

vrijdag 1 april 2011

Opwekking van een mensenkind


Licht buigt zich
schaduwrijk over je graf
je hoort het roepen van je naam
gevolgd door het
doe weg die steen
kom toch naar buiten,
maak de windsels los!

Die woorden waren toch voor Lazarus
maar ‘k hoor ze nu zo duidelijk
zijn ze dan ook voor mij?
Was ik dan levend dood,
hebben mijn dierbaren
als Lazarus zijn zussen
zich zorgen over mij gemaakt,
om hulp gevraagd
ben ik daarom nu zo intens geraakt,
bevrijd en vol van vreugde?

Het kan niet anders
Christus is het die mijn hart verheugde
Hij heeft mij opgewekt,
wat ben ik blij!

Coby Poelman-Duisterwinkel.

N.a.v. een preek over Johannes 11 : 1 - 44

De aquarel is van Anco Wigboldus.