Van harte welkom

Van harte welkom op mijn gedichtenblog. U mag de gedichten ongewijzigd gebruiken met vermelding van mijn naam. Voor het verzorgen van een lezing met voordrachten kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Er is ook een volledig programma voor Kerst en Pasen.
Nieuwsberichten en recensies van mijn boeken: http://www.bestelmijnboek.com/auteur-coby-poelman/ Ook is er een interview te beluisteren, https://soundcloud.com/user-671424345/interview-coby-poelman-duisterwinkel-10-07-2017

woensdag 29 mei 2019

De gloed van Pinksteren


Vanuit de stilte
breekt het licht,
een bries waait
uit het niets,
opent de ziel,
bezielt de tong,
vernieuwt het paasgemoed,
beroert het hart,
ontbrandt de vonk,
ontsteekt het liefdesvuur
dat wordt gevoed
door Wie het geeft,
de Geest die in je leeft.

Coby Poelman - Duisterwinkelzaterdag 25 mei 2019

En dan is het zover.... taraaaah!

De post bracht vanmorgen een pakje, op 4 juni zou mijn boek verschijnen.
Stil hoop je dat het eerder wordt en toch had ik niet verwacht dat het boek vandaag al bezorgd zou worden.
Met kloppend hart uitpakken dus.
Wauw, dit ziet er prachtig uit, o wat mooi, wat schitterende kleuren, niet in een foto te vangen. Uitgestald op de bank toch een foto gemaakt maar in het echt is hij zoveel mooier.
Ik ben er super blij mee dat mijn boek binnenkort bij de boekhandel ligt.
Graag geef ik jullie alvast even een voorproefje door de foto.
Hopelijk zie je het spoedig in de winkel.

Met hartelijke groet van Coby

vrijdag 24 mei 2019

Kerkdienst


Te midden van de kerkgangers
landen Uw woorden Heer,
aan ons gegeven
in het Onze Vader,
want ons kent ons
en ieder kent een strijd
van nu of van destijds,
we bidden om
vergeving voor elkaar,
voor onze schuld,
vergeven schuldenaar
en zo met een gebogen hoofd
denken wij aan Uw preken,
Heer dank voor Uw gebed,
dat het opnieuw mag spreken.


Coby Poelman - Duisterwinkel

dinsdag 21 mei 2019

Een nieuw begin

De aarde was leeg
voor de schepping.
De Geest Gods
zweefde
over de wateren.
Mensen waren
er nog niet,
nog geen pinksterbloem.

De aarde voelde leeg
na de Hemelvaart.
De Heilige Geest
waaide
over de aarde,
vulde de mensen
met Pinkstergloed

en zie,
het was zeer goed!

Coby Poelman-Duisterwinkel


Te beluisteren op  https://www.youtube.com/watch?v=3AQ8UlVwPng

donderdag 16 mei 2019

De tafel is gedekt


Lakens op het linnenrek,
witgoed op de bleek,
zinken emmers, regenbak,
lege maag, de trek.

De deur die altijd los is
is vandaag op slot,
briefje om de sleutel
op de bekende plek.

‘k Ben even om een boodschap,
zet jij het eten op?
De keuken zonder moeder,
het voelt opeens zo gek.

Gehaaste stappen door de straat,
de voordeur, kapstok, loper,
de keukendeur vliegt open,
haar stem is opgewekt.

Kon ze hier nog maar even zijn,
ons haar verhaal vertellen,
wanneer Zijn tafel is gedekt
is zij in ons gesprek.

Coby Poelman - Duisterwinkel


woensdag 15 mei 2019

Hemelvaartsdag

Zie je dat
die wolk, die lichte,
daar ging Hij in
kijk dan, Hij gaat omhoog
wat zei Hij ook alweer
moeten we wachten
zal een belofte
in vervulling gaan?
Hoe zal dat zijn
wanneer je met de Geest
in plaats van water
wordt gedoopt
en dan die kracht die wij
erdoor ontvangen
zal die ons helpen
te vertellen over Hem?

Kijk nou,
Hij gaat steeds hoger,
wordt al vager
weet jij nog wat Hij over
uiteinden der aarde zei?
Hoe kunnen we nu zonder Hem...
oei wat een licht, stil, luister
Ze zeggen dat Hij ook
zal komen op een wolk.

Zullen we doen
zoals Hij ons gezegd heeft
totdat we met de Geest
worden gedoopt
kom laten we dan opgaan
biddend wachten
op wat de Vader
in de Zoon
ons heeft beloofd.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij Handelingen 1 : 3 - 15


maandag 13 mei 2019

De stem van God

Soms roep ik mijn naam
zoals moeder die riep
als ze me wakker maakte,
dan hoor ik in mijn roep
haar warme stem onder de trap.

Nu denk ik aan wat Vader zei;
Ik riep je bij je naam,
je bent van mij.

Hoe zou Hij klinken
als Hij me wakker roept.
Dat ik Hem toebehoor
troost mij vooreerst genoeg.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij Jesaja 43 : 1 en Zondag 1 H.C.

zaterdag 11 mei 2019

Eeuwig MoederdagZo eenmaal in het jaar
dat is toch veel te weinig
een goede moeder
ben je elke dag.
Je koesterende handen
nooit aflatend bezig
je zachte blik
vertolkt je liefdeshart.

In onze diepste pijn
ben jij met ons verbonden
bij onze grootste vreugde
ontspringt jouw lieve lach,
delen we verdriet
jij troost ons als geen ander
met jou als moeder
is het altijd moederdag!

Coby Poelman - Duisterwinkel

Uit: "De voordracht" (2013)


De bovenste foto is gemaakt door Heidi Pit-Jansen

dinsdag 7 mei 2019

Stille Moederdag (2)

Op deze stille Moederdag
denk ik aan alle kinderen
van wie de moeder niet meer is,
en wie het niet geworden is.

Geef Heer dat juist op deze dag
Uw liefde hen omringen mag.

Coby Poelman - Duisterwinkel

vrijdag 3 mei 2019

Overdenking voor 4 en 5 mei


Dagen van herdenken, stil worden om wat was.
Er zijn mensen die de tv uitdoen, de verhalen niet meer kunnen horen.
Nog steeds komen de tranen.
Veel is gezegd en nog veel meer verzwegen.
Te veel onschuldigen gedood.
Het doet me denken aan een voor iedereen bekende Onschuldige.
Een grote menigte moest onder druk een moordenaar vrij roepen.
Laat Barabbas los! Het overstemde de verdrietigen.
Op de lagere school vertelde de meester ons dat niemand iets anders mocht roepen,
anders werden ze zelf gedood. Ik stond daar in de menigte, een kind van 8, 9.
Ik mocht niet roepen wat ik het liefst geroepen had maar werd gedwongen mee te doen.
De woorden van de meester kwamen hard binnen.
Ik leefde me in de omstanders in en hoorde mezelf roepen: Laat Barabbas los!
Mijn hele leven heb ik er last van gehad, van dat verhaal over goede vrijdag op de lagere school.
En weet u wat nu zo bevrijdend werkte?
Een paar jaar geleden hoorde ik wat de naam Barabbas betekent.
De naam Barabbas betekent: Zoon van de vader.
Het bleef me bezighouden, de betekenis van de naam Barabbas.
Het hele volk heeft dus geroepen: Laat de zoon van de vader los!
De zoon van de vader!
Barabbas was de zoon van de Vader en de onschuldige Jezus was de Zoon van de Vader.
Niemand hoeft zich schuldig voelen dat hij of zij geschreeuwd heeft: laat de zoon van de vader los.

Mensen die de oorlog meegemaakt hebben kunnen jarenlang met een schuldgevoel rondgelopen hebben. In de oorlog moest je soms gedwongen dingen doen die je niet wilde.
Wat kan een mens gebukt gaan onder zo’n schuldgevoel.
Ook mensen die tot de vijand behoorden kunnen dingen gedaan hebben die ze zelf niet wilden.
Dat schuldgevoel kan als een schreeuw door mensenharten heengegaan zijn.

Of we nu gelovig zijn of helemaal niet, ieder van ons kent de geschiedenis van de kruisiging.
Door de uitvoering van de Passion is die geschiedenis weer tot leven gebracht.
Zou de Vader het zo bedacht hebben dat de moordenaar die vrijgelaten moest worden de naam Barabbas heeft gekregen? Zou hij dat bewust zo hebben laten gebeuren opdat de “Laat Barabbas los-schreeuwers” zich later niet schuldig hoefden te voelen?
Mogen we ons niet allemaal kinderen van de Vader voelen als we bij die Vader willen horen? Hij wilde ons van alle schuld bevrijden. Dat is reden om een feest te vieren. Het bevrijdingsfeest van nu!

Coby Poelman - Duisterwinkel


Laat de zoon van de vader los

Barabbas
-zoon van de vader-
jij
kwam als eerste vrij
en wij
door ’t sterven
van de Zoon
van onze Vader.

Coby Poelman - Duisterwinkel

woensdag 1 mei 2019

Luistervinken

Ik ving iets op vanmorgen,
het ging over de preek,
de één zei tot de ander;
het was weer zo cliché,
toen zei de ander tot de één
bid jij nog wel eens dan
voor onze predikant,
nou nee, sinds lang niet meer,
toen werd het stil
en ben ik weggevlogen,
ik zag nog net die duif
boven hun hoofden.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Gepubliceerd in: "Granaatjes met een gouden slot" (2015)