Van harte welkom

Van harte welkom op mijn gedichtenblog. U mag de gedichten ongewijzigd gebruiken met vermelding van mijn naam. Voor het verzorgen van een lezing met voordrachten kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Er is ook een volledig programma voor Kerst en Pasen.
Nieuwsberichten en recensies van mijn boeken: http://www.bestelmijnboek.com/auteur-coby-poelman/ Ook is er een interview te beluisteren, https://soundcloud.com/user-671424345/interview-coby-poelman-duisterwinkel-10-07-2017

maandag 30 januari 2012

Koningsdag


De Nederlandse vlag kleurt rood-wit-blauw,
de wimpel wappert vrolijk in oranje,
de Vaderlandse vlag toont hemeltrouw.
De Nederlandse vlag kleurt rood-wit-blauw,
't Is God op Wie de volksliedzanger bouwt,
Hem hulde brengend onder fleurig franje.
De Nederlandse vlag kleurt rood-wit-blauw,
de wimpel wappert vrolijk in oranje.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Uit de bundel "Verrassend uitzicht"
(Een triolet is een achtregelig refreindicht, behorende tot de rondeelfamilie.)

OnderonsjeDe tulpen in de kelk
bogen naar de tafel over,
geef ons eens een speld,
ze prikten zich onder hun kop
en staan nu weer rechtop.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Het kunstwerk is van Harry Meerveld.

vrijdag 27 januari 2012

Mooie preek


Marius van Dokkum ©2005 Art Revisited, Tolbert

Als hoorder
was hij er door
gegrepen
en met hem velen
zo verwoordde hij.

Toen iemand vroeg
of er nog mee
gebouwd was
trok hij zijn
schouders op
die hij er onder zette
toen niemand
er meer op lette.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Het kunstwerk "Moderne kerk" is van Marius van Dokkum, www.mariusvandokkum.nl

woensdag 25 januari 2012

Zonnestorm


Een zonnestorm
heeft onze aarde aangedaan,
de uitbarsting was krachtig!
Er is een plasmawolk
de ruimte ingegaan
neerdalend op de aarde,
het doet me uitzien
naar een andere waarde

want éénmaal
komt die lichte wolk
met onze Hemeltolk!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Het kunstwerk is van Jo van Wiggen

vrijdag 20 januari 2012

Tijd voor ander nieuws


Zuchtend
om de beelden
in het journaal
denk ik aan
het hoofdschudden van
moeder vroeger.
Niets nieuws

Geboeid
door beelden
van Gods Koninkrijk
volg ik
het laatste nieuws,
te mooi voor het
journaal.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Litho-ets van Carin Nieuwenhout. Koor en dirigent in de Martinikerk.
Bron: http://www.hugovandermolen.nl/kunstverkopen/Carin%20Nieuwenhout/etsen.php

woensdag 18 januari 2012

Spiegelogen


Als ogen
spiegel van de ziel zijn
en U in ons woont
kijken wij naar elkaar
met geestesogen,
bent U met ons
en wie wij zien bewogen,
spiegelt Uw licht!

Coby Poelman-Duisterwinkel

De tekening is van Anco Wigboldus.

vrijdag 13 januari 2012

In blijde verwachting

Ik ben zwanger
van een vreugde
die mijn hartstocht
leven doet,
vurig maakt en opgetogen,
levenslust vult mijn gemoed

in mij groeit het
en beweegt,
banend zich
een weg naar boven
waar het juichen wil
in strofen
om de Schepper
te verhogen
die mij weefde
in de moederschoot,
leven aan en in mij bood

mij door een soort
van navelstreng
met heel mijn wezen
aan Zich bindt
totdat ik eeuwig mij
bij Hem bevind.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven voor het thema "Blijdschap in het geloof" van www.gedichtensite.nl

Dit gedicht is te beluisteren op www.audiogedichten.nl zie link

donderdag 12 januari 2012

In de groeiWat is een kiem
vroeg ze
tussen
twee happen door
ze las een krantenkop
en dacht
dat iemand
erin was gesmoord.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel 'De voordracht'

Het schilderij is van Zinaida Serebriakova (1884-1967) De kinderen op het schilderij zijn haar kinderen. Zie ook http://lezenindekunst.blogspot.com

dinsdag 10 januari 2012

't Blauwborgje spreektEr was een tijd
dat ik nog was
in ’t mooie Reitdieps landschap.
Ze kwamen bijna elke dag,
hun ezels in het gras
schilderend in stilte
tot in de avondkilte.

Nog hoor ik het gezelschap,
het antwoord toen ik vroeg:
hoe worden jullie nu genoemd,
“De Groninger Ploeg.”

Veel is van hen verschenen,
hun werken leven voort,
waar ik al ben verdwenen
wordt nog van hen gehoord.

Coby Poelman-Duisterwinkel.

De kunstwerken zijn van Jan Altink


Typerend voor de onderwerpen die de Ploegschilders uitwerkten waren allereerst de talrijke portretten die men van elkaar en van vrienden maakte. Daarnaast nam het Groningse landschap een prominente plaats in. Een relatief hoog geplaatste horizon, een door weg of sloot geaccentueerd perspectief en contrasterende kleurvlakken zijn de kenmerkende stijlelementen van de schilderijen uit de hoogtijdagen van De Ploeg. Favoriet was het schilderen in de open lucht. Blauwborgje, een boerderij aan het Reitdiep iets ten noorden van de stad Groningen, was een geliefde plek voor onderlinge discussies, portret- en landschapsstudies.

De geboren en getogen Groninger Jan Altink volgde zijn opleiding aan de Academie Minerva in Groningen. In 1918 was hij een van de oprichters van kunstkring De Ploeg. Hij was zelfs naamgever van de kunstenaarsbent: het kunstleven in Groningen zou volgens hem eens flink omgeploegd moeten worden, om vervolgens tot ontkieming te komen. Hoewel Altink ook portretten en stillevens maakte, staat hij vooral bekend als landschapsschilder. Sterker nog, zijn karakteristieke landschappen met hoge horizonten en in de verte verdwijnende wegen of sloten, zijn bijna programmatisch voor de expressionistische wijze waarop de kunstenaars van De Ploeg het Groningerland verhieven tot onderwerp bij uitstek; het zijn iconen van het Groninger Hogeland. Het expressieve gebruik van complementaire kleuren als paars en groen draagt sterk bij aan de oorspronkelijkheid van zijn beeldtaal. Een beeldtaal die in de jaren twintig werd beïnvloed door het expressionisme dat Jan Wiegers na zijn kennismaking in Davos met E.L. Kirchner naar Groningen bracht. Rond 1927 treedt een verandering op in Altinks schilderstijl; hij ontwikkelde een schilderkunst die een meer lyrisch-impressionistische verbeelding gaf van het Groningerland. Naast zijn vrije werk maakte Altink ook reclameontwerpen, ondermeer voor Vroom & Dreesmann.

maandag 9 januari 2012

Met U

Zoekend naar mijn sleutels
vraag ik U om hulp
terwijl ik weet dat
ík weer slordig was,

U geeft mij rust
om logisch na te denken
en in dat stille ogenblik
ordenen mijn gedachten.

Met mijn sleutels
in de hand dank ik U
voor wat U gaf
om vervolgens
op een draf
mijn afspraak
na te komen.

Vreugde
tekent mijn gelaat
omdat ik weet
dat U ook nu
weer met mij gaat.

Coby Poelman-Duisterwinkel

dinsdag 3 januari 2012

Niemandsland 2


St.
Niet storen.
Daar gaat Just,
slechts,
alleen maar,
als een huisjesslak,
huisraad
in zijn rugzak
onderweg,
volgeplakt
met etiketten,
door allerlei mensen
die op hem letten.

Hoezo gerechtigheid.

Kijk dan
tussen de etiketten,
onder zijn matras,
kijk
hoe het kind
Justus was,

een en al gerechtigheid.Coby Poelman-Duisterwinkel.

Geschreven bij het gelijknamige boek van Guurtje Leguijt.

Zie ook Niemandsland 1

maandag 2 januari 2012

Een rijke schat


Ik trof een onbekende vrouw
zij las mijn meisjesnaam
vroeg naar mijn moeder
die zij nooit zou vergeten
ze schreef een lied ooit
in haar poesiealbum
ik wilde weten welk

toen zij de woorden doorgaf
voor de telefoon
werd ik ten diepst geroerd
alsof een stem van boven
mij trof door deze vrouw
“een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord…”

Na een gemis van jaren
bemoedigde mij hier
in een bijzondere ontmoeting
een boodschap van de Heer.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Gezang 326 : 1 uit het Liedboek van de kerken

Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

Dit gedicht is te beluisteren op www.audiogedichten.nl zie link
 

zondag 1 januari 2012

Verrassend uitzicht

Heer
in dit land
waar bergen schaars zijn
en de dalen minder
klinkt het misschien
een beetje raar
maar U begrijpt mij
als geen ander
wanneer ik zeg

Heer
als ik U niet had
dan was ik nooit zo
zinvol door de
dalen heen gekomen
dan had ik nimmer
op die hoge berg gestaan
waar U me van het uitzicht
liet genieten;
het dal dat ik met U
ben doorgegaan.

Er ging geen dag voorbij
of U klom voor mij aan
en telkens keek U
of ik er nog was
en U beloofde:
als Ik toch ooit
uit het zicht mocht zijn
Ik hóu je in het oog.

Heer
wat een Lichtglans geeft U
dat ik U kennen mag
U kleurt mijn leven
met Uw fleur
en steunt mij
dag aan dag.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven voor het thema "Blijdschap in het geloof" van www.gedichtensite.nl
Aan dit gedicht is een eervolle vermelding toegekend.

De aquarel, de Kalenberg bij Barchem is van Martinus van Andringa.

 Te beluisteren op www.audiogedichten.nl

Gepubliceerd in de bundel "Verrassend uitzicht".
Zie http://bestelmijnboek.nl/vm-cat/dichtbundels/verrassend-uitzicht-detail